(091) 4281 248
info@odin.vn

Bài viết gần đây Bài viết gần đây

Hướng dẫn đăng ký

23/04/2016
bởi Cường Huỳnh Văn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ACCOUNT TRÊN ODIN.VN

Đăng ký làm thành viên tại odin.vn để được hưởng nhiều quyền lợi . Bạn hãy nhanh tay đăng ký để khám phá nhé! 

1. Click Tài khoản -> chọn đăng ký : 

2. Điền các thông tin như hình :
3. Xác nhận thông tin đăng ký thành viên thành công :
4. Click vào icon Profiles của user -> chọn hồ sơ chi tiết :
5. Cập nhật thông tin của user -> sau đó nhấn Cập nhật :

Hướng dẫn đăng nhập

23/04/2016
bởi Cường Huỳnh Văn

HƯỚNG DẪN ĐĂNG NHẬP

1. Click tài khoản -> chọn đăng nhập :  

2.  Đăng nhập bằng email hoặc số điện thoại , sau đó nhập password .

3. Kiểm tra thấy profiles của user là đã đăng nhập thành công :

Hướng dẫn mua hàng

23/04/2016
bởi Cường Huỳnh Văn

HƯỚNG DẪN MUA HÀNG

I. Lựa chọn sản phẩm muốn mua : 

Sản phẩm xuất hiện tương ứng với danh mục đã lựa chọn bên trái

1. Click mua ngay sản phẩm     

2. Sản phẩm được thêm vào giỏ hàng

3. Hiển thị thông tin sản phẩm với 2 button xem giỏ hàng và thanh toán

4. Click vào detail sản phẩm

5. Lựa chọn số lượng sản phẩm , biết tình trạng hàng hóa

6. Click button thêm vào giỏ hàng tương tụ nút mua ngay

II. Xem giỏ hàng

Thay đổi màu sắc, kích cỡ sản phẩm ( nếu có ) 

Thay đổi số lượng sản phẩm muốn mua > 0

Lựa chọn địa điểm giao hàng để tính phí giao hàng

Button tính lại khi sản phẩm có sự thay đổi về số lượng

Button tiến hành thanh toán chuyển sang thanh toán sản phẩm muốn mua

III. Lựa chọn tài khoản thanh toán ( thanh toán nhanh/ đăng nhập)

 

IV. Nhập thông tin địa chỉ giao hàng/ địa chỉ nhận hàng

Phần nhập thông địa chỉ thanh toán

Phần lựa chọn địa chỉ thanh toán và nhận hàng giống nhau ( nếu khác nhau nhập thêm form như địa chỉ thanh toán)

Phần thông tin địa chỉ thanh toán khi đã được nhập

Button tiếp tục khi đã nhập đủ thông tin

V. Lựa chọn phương thức vận chuyển sản phẩm

VI. Lựa chọn phương thức thanh toán

Nhận hàng khi thanh toán (COD)

Thanh toán bằng thẻ của Odin

Thanh toán bằng thẻ VISA/Master Card/jCB (thẻ thanh toán quốc tế)

Thanh toán bằng ATM nội địa

Phần nhập ghi chú thanh toán

Lựa chọn đồng ý các điều khoản khi thanh toán

Button xác nhận thanh toán gửi đơn hàng đến Odin

VII. Các màn hình thanh toán

Thanh toán bằng thẻ VISA/Master Card/jCB (thẻ thanh toán quốc tế)

 

 

 

Thanh toán bằng ATM nội địa

 

VIII. Hoàn tất thanh toán

Button xem lại chi tiết đơn hàng vừa đặt

Button xem các đơn hàng đã đặt, mua

Button tiếp tục quay trở lại Odin.vn mua hàng

Hoàn tất thanh toán hoặc tiếp tục mua hàng ...